Menu

Begrafenis­vereniging Colmschate en Omstreken

Het ontstaan van de vereniging

De Begrafenisvereniging Colmschate en omstreken bestaat al sinds 1921.

In de beginjaren van de vorige eeuw ontstond in Colmschate en omgeving de sterke behoefte aan het, binnen de gemeenschap, ordelijk begraven.

Tot 1920 gebeurde dit, zo goed als maar mogelijk was. Het werd als een noodzaak gezien dat het begraven beter geregeld moest worden, door middel van een van op te richten vereniging.

Een vereniging, waarvan het werkgebied bepaald werd door de kerkelijke gemeentegrenzen van Colmschate, met hierin onder andere de parochie van Schalkhaar.

Het doel van de vereniging zou moeten zijn een onderlinge samenwerking zonder winstoogmerk en het geven van een passend karakter aan de begrafenis in Colmschate en omgeving.

Op 18 januari van het jaar 1921 werd in café Bloemendal, op de Snippeling, een oprichtingsvergadering gehouden. Het vijftallige bestuur, waarvan de bestuursleden tevens de oprichters waren, bestond uit de heren:

  • J.W. Kroeze (voorzitter)
  • K.H. Jeurlink
  • G.J. Staal
  • Jac. Trip
  • W.J. Veeningen

De opgerichte vereniging, genaamd "Begrafenisvereniging Colmschate en omstreken", droeg een neutraal karakter.

Het lidmaatschap

Op dit moment telt de vereniging 425 betalende leden en er melden zich nog steeds nieuwe leden bij de vereniging aan. De uitvaartverzorgers van de vereniging kunnen de uitvaart volledig naar de wensen van de familie verzorgen. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van standaard pakketten, maar iedere uitvaart staat op zich.

De uitvaart wordt voor leden tegen kostprijs verzorgd, maar ook niet-leden kunnen een beroep doen op de vereniging.

De contributie bedraagt voor gezinnen € 8,50 en voor alleenstaanden € 6,= per jaar.

Het bestuur

Voorzitter: Dhr. W.Muilerman
Paddegatsteeg 3
7428 MG Deventer
tel. 0570 - 653591
Secretaris: mevr. H. Denneboom
Gooikersdijk 13,
7427 RC Deventer
tel. 0570 - 651259
Penningmeester:   dhr. B. Klosters

E-mail begrafenisvereniging@colmschate.info

Melden van een sterfgeval

De vereniging heeft de beschikking over verschillende uitvaartverzorgers. U kunt een overlijden melden op het onderstaand telefoonnnummer welke dag en nacht bereikbaar is:

0570-517411

Bij een sterfgeval is het van belang dat u altijd eerst contact opneemt met één van de uitvaartverzorgers; zij verzorgen dan de verdere afhandeling in overleg met de familie.

Scenarium (Wensenlijst)

Een Scenarium is een soort wensenlijst of draaiboek waarin u hebt aangegeven hoe uw uitvaart moet worden uitgevoerd. Tevens bevat het informatie die van belang is voor de nabestaanden.

Als iemand overlijdt ontstaat dikwijls vertwijfeling en onenigheid, de nabestaanden weten vaak niet of ze een begrafenis of een crematie moeten regelen. Door het opstellen van een Scenarium onstaat er duidelijkheid en zullen de nabestaanden berusten en uw laatste wens respecteren. Zorgt u erwel voor dat het ingevulde formulier bij de andere officiële papieren wordt bewaard zodat het makkelijk te vinden is door uw nabestaanden.

Door het invullen een Scenarium kan veel leed worden voorkomen. Klik hier om een formulier te openen wat met de hand ingevuld kan worden na het printen.

Wilt u liever een formulier invullen met de computer dan kunnen wij u een bestand (Microsoft Word) toesturen. Stuur dan even een mailtje naar de Webmaster van deze website met vermelding "s.v.p. toesturen Scenarium".

Werk van de Begrafenisvereniging.

De uitvaartverzorger van de begrafenisvereniging regelt en verzorgt voor u een crematie of een begrafenis.

Alles wordt in overleg met u geregeld, vanaf het verzorgen van de overledene, het vervoer, eventuele rouwkaarten en advertentie, een afscheidsdienst , bloemen enz. Ook de administratieve afwikkeling met o.a. de gemeente wordt door hem verzorgd.

Uw wensen staan centraal en de uitvaartverzorger overlegd met u en is op de hoogte van de plaatselijke gebruiken en mogelijkheden en adviseert u daarin. De naaste familieleden hebben de eerste dagen na een overlijden immers al genoeg aan hun hoofd.

De vereniging werkt voor zowel leden als niet-leden. Omdat de vereniging o.a. afspraken heeft met leveranciers van kisten, drukwerk, bloemstukken, horecaondernemingen en krantenuitgevers kan ze uiterst scherpe tarieven hanteren waarbij de leden nog extra prijsvoordeel genieten. Mede vanwege het feit dat de vereniging deels op vrijwilligers drijft en geen winst behoeft te maken.Donoren zijn van levensbelang!

Heeft u alleen een donorcodicil en uw keuze nog niet laten registreren?

Het registreren van uw keuze is belangrijk, niet alleen voor uzelf maar ook voor anderen!

Klik op onderstaand logo, u wordt dan doorgelinkt naar de website van het donorregister.
Alles rondom donor registratie wordt u duidelijk en stap voor stap uitgelegd en...
u kunt zelfs het formulier direct invullen op de computer!

Stel uw keuze niet uit, wees duidelijk!
icon history -1

Wist U dat?

  • dorp Colmschate deel uitmaakt van wijk5
  • Colmschate een langere historie heeft dan Deventer!
  • Het mooiste plein van Colmschate het Veldpaperplein is
  • U ook deze lijst kunt laten groeien, stuur een mailtje

Foto Impressie's

Wij zijn momenteel bezig het archief te vullen met foto's. De lijst "recent" zal steeds korter worden.

 
Opname
Voorwaarden
Informatie voor Webmasters
...
Over ons
Disclaimer