Menu

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over verenigingen te verstrekken die een binding hebben met het Dorp Colmschate en het buitengebied zoals dat vroeger was.

De gepresenteerde informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden.

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze site kunnen we niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Tevens kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie hierop gepresenteerd.

Al het getoonde fotomateriaal is verondersteld genomen te zijn met toestemming van de persoon die individueel op de foto staat. Foto's genomen bij publieke activiteiten kunnen personen in beeld brengen. Het is onmogelijk al deze personen (die ons onbekend zijn) aan te spreken en toestemming te vragen om de foto's te mogen gebruiken. Dergelijke foto's werden gemaakt vanuit artistiek oogpunt en niet met het oogmerk een persoon schade te berokkenen. Waar mogelijk is uw instemming gevraagd of is de foto genomen op uw verzoek. Mocht u desondanks van mening zijn dat het getoonde beeldmateriaal verwijdert dient te worden kunt u een bericht sturen naar de webmaster.

Deze website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

icon history -1

Wist U dat?

  • dorp Colmschate deel uitmaakt van wijk5
  • Colmschate een langere historie heeft dan Deventer!
  • Het mooiste plein van Colmschate het Veldpaperplein is
  • U ook deze lijst kunt laten groeien, stuur een mailtje

Foto Impressie's

Wij zijn momenteel bezig het archief te vullen met foto's. De lijst "recent" zal steeds korter worden.

 
Opname
Voorwaarden
Informatie voor Webmasters
...
Over ons
Disclaimer