Menu

   

Bewonersbelangenvereniging

Plaatselijk Belang Colmschate

Plaatselijk Belang Colmschate (kortweg PBC) is een bewonersbelangenvereniging voor het dorp Colmschate en de buitengebieden Snippeling, Oxe en De Bannink.

Opgericht op 28 november 1968 om te voorkomen dat Colmschate van de gemeente Diepenveen over zou gaan naar de gemeente Deventer. Dat is destijds niet gelukt. Wel is door PBC bewerkstelligd dat Colmschate een eigen identiteit kreeg en dat de gemeente Deventer de vereniging als een serieuze gesprekspartner ziet.

In de loop der jaren is het 'werkgebied' geslonken. Bewoners van De Vijfhoek, destijds nog agrarisch gebied, waren lid. We hebben ze allemaal zien vertrekken. Waar nu de wijken het Oostrik, Groot en Klein Douwel en Blauwenoord gerealiseerd zijn, woonden vroeger allemaal leden van onze vereniging.

De doelstelling van de vereniging is het behouden van een aantrekkelijke woonomgeving voor al haar leden en het creëren van een gevoel van saamhorigheid. Het bestuur zet zich daartoe voor 100% in en weet zich daarbij gesteund door haar achterban.

In het verleden hebben we al een heleboel bereikt. Enkele punten:

  1. PBC gaf de eerste aanzet tot de totstandkoming van De Kuip.
  2. Colmschate is niet als dorp (met eigen plaatsnaam) van de kaart geveegd.
  3. Het huidige Veldpaperplein is niet volgebouwd, evenals het terrein naast De Kuip.
  4. De inrichting van het huidige Veldpaperplein komt voor rekening van PBC (inclusief het standbeeld van "De Klompendansers".

Het bestuur streeft er naar om jaarlijks in oktober het Plaatselijk Belangrijkste Nieuws onder de leden te verspreiden. De jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats in de maand maart. In principe vergadert het bestuur elke 1e dinsdag van de maand, behalve in de maanden juli en augustus. Vergaderlokatie: De Kuip. Het bestuurslid Maritha Schasfoort heeft namens PBC zitting in de Wijkaanpak.

De secretaris is Alphons Oosterwegel, te bereiken per telefoon onder nummer 057-653230 en per mail op adres plaatselijkbelang@colmschate.info

De samenstelling van het bestuur is wisselend.

icon history -1

Wist U dat?

  • dorp Colmschate deel uitmaakt van wijk5
  • Colmschate een langere historie heeft dan Deventer!
  • Het mooiste plein van Colmschate het Veldpaperplein is
  • U ook deze lijst kunt laten groeien, stuur een mailtje

Foto Impressie's

Wij zijn momenteel bezig het archief te vullen met foto's. De lijst "recent" zal steeds korter worden.

 
Opname
Voorwaarden
Informatie voor Webmasters
...
Over ons
Disclaimer