Menu

Buurtschap Vijfhoek

Inleiding

Bij het zien van alle nieuwbouwwijken in Colmschate is het nauwelijks voor te stellen dat in het begin van de zeventiger jaren (van de twintigste eeuw natuurlijk!) slechts sprake was van een klein dorp met boerderijen, akkers en weilanden. Toen was er een buurschap De Vijfhoek, tegenwordig is het een grote woonwijk.

Het Buurschap Hoge Wetering was vroeger opgedeeld in:

  • De Weteringsenk
  • De Achterhoek
  • De Horstenhoek

De Weteringsenk

Per 1 juli 1974 werd het Dorp Colmschate met wijde omgeving bij Deventer gevoegd. In de Weteringsenk werd eerst de wijk Het Oostrik gebouwd waarna de wijken Groot Douwel, Klein Douwel en Blauwenoord volgen. De wijken werden vernoemd naar eeuwenoude boerderijen die in deze wijken hebben gestaan.

De Achterhoek

Landgoed de Achterhoek bleef onaangetast, evenals de erve De Achterhoek. Aan de rechterkant ziet u Huis de Achterhoek door de bomen zoals het te zien is vanaf het begin van de oprit.

De Horstenhoek

Om de nieuwbouwwijk de Vijfhoek te realiseren werden de boerderijen in de Horstenhoek afgebroken. De katersteden Rouwmate en Gooiker waren de oudste boerderijen en werden in de zeventiende eeuw reeds genoemd. De katersteden Rouwmate werd ook wel Maatman genoemd. De straatnaam "Maatmansweg" herinnert hier nog aan. De Maatmansweg bestaat nog steeds en is van de drie wegen die op de vijfhoek bij elkaar komen.

Start van de bouw

Op 15 december 1994 ging de eerste schop in de grond voor de aanleg van de infrastructuur van de nieuwe wijk "Op den Haar". De buurten in de Vijfhoek zijn vernoemd naar de erven Haarman, Steinvoorde, Jeurlink, Vittelaar, Grave en Spikvoorde. Het is heel erg jammer dat geen plaats was voor enkele van de historische boerderijen die hier ooit het beeld en het leven eeuwenlang hebben bepaald.

Structuur

Wie De Vijfhoek verkent, en dat kan het beste op de fiets, ziet dat een aantal landwegen en dijken uit het oorspronkelijke landschap zonder veel aanpassingen in de wijk zijn opgenomen.

De gehandhaafde wegen en dijken zijn de hoofdfietsroutes van de wijk geworden.

De Vijfhoek, in een vijfsprong van fietspaden, gevormd door de Gooikersdijk, de Maatmansweg en de Vijfhoeksweg ligt in het hart van de wijk.

De naamgeving van de woonbuurten is rechtstreeks ontleend aan lokale toponiemen die helaas niet meer terug te vinden zijn.

De huidige wijk is gebouwd in de periode 1995-2007

Historisch Gezien

In historisch opzicht heeft er nooit zoiets als een buurschap Vijfhoek bestaan. Onder meer de kleinere erven (feitelijk katersteden) Gooiker en Rouwmaat/ Maatman hoorden tot de buurschap Hoge Wetering. In historische bronnen van vr 1800 zijn we de benaming "Vijfhoek" dan ook nog nooit tegengekomen. Het gebied vormde feitelijk de periferie van Hoge Wetering, waar verspreid door het landschap op nog enigszins geschikte plekken, kleine keuterboerderijtjes stonden. Een eigen buurschap heeft deze groep van boerderijen nooit gevormd.

Met dank aan Luuk Keunen - Historisch Geograaf

icon history -1

Wist U dat?

  • dorp Colmschate deel uitmaakt van wijk5
  • Colmschate een langere historie heeft dan Deventer!
  • Het mooiste plein van Colmschate het Veldpaperplein is
  • U ook deze lijst kunt laten groeien, stuur een mailtje

Foto Impressie's

Wij zijn momenteel bezig het archief te vullen met foto's. De lijst "recent" zal steeds korter worden.

 
Opname
Voorwaarden
Informatie voor Webmasters
...
Over ons
Disclaimer