Menu

   

Nationale Vereniging De Zonnebloem - afdeling Groot Colmschate

De Nationale Vereniging De Zonnebloem wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben en voor wie als gevolg daarvan sociaal isolement dreigt. Door mogelijkheden te bieden om contacten te leggen en erop uit te trekken, leveren onze vrijwilligers een plezierige impuls aan hun leven.

Door de vergrijzing, het toenemend individualisme, de verharding van de maatschappij en het afbrokkelen van de sociale structuren, dreigen steeds meer mensen, met name in de grote steden, in een sociaal isolement te raken.
Ook de ontwikkelingen in de gezondheidszorg baren zorgen.
Een aanvaardbaar peil van gezondheidszorg blijft altijd noodzakelijk.
Maar ook met groei van betaalde zorg, blijft inzet van vrijwilligers hard nodig.

De vrijwilligers van de Zonnebloem nemen niet allerlei zorgtaken over om zodoende de tekorten in de gezondheidszorg aan te vullen.
Zij vervullen wel een belangrijke functie op sociaal gebied.
Zij kunnen aandacht en menselijk contact waarborgen, juist voor mensen waarvoor dat niet vanzelfsprekend is.

"Aandacht is een Mensenrecht", want aandacht betekent gezien en gerespecteerd worden als individu.
Dagelijks merken vrijwilligers van de Zonnebloem hoe belangrijk dat is.
Ook in uw wijk zijn deze vrijwilligers actief.

Momenteel heeft de afdeling Groot Colmschate 20 vrijwilligers en bezoekt ongeveer 55 mensen uit de wijk. Persoonlijke bezoekjes staan hoog in het vaandel.
Daarnaast zijn er jaarlijks een paar activiteiten in samenwerking met de Regio-afdeling Deventer.
De afdeling bestrijkt de wijken: Colmschate Dorp, De Bannink, Oxe, de Snippeling, Blauwenoord, Groot Douwel, 't Oostrik, Colmschater Enk, 't Bramelt, 't Roesink, 't Swormink en het Essenerveld.

Wilt u eens wat meer weten over de mogelijkheden om bezocht te worden door een van onze vrijwilligsters of om zelf aan de slag te gaan als vrijwilliger bij deze gezellige afdeling, neemt u dan contact op met:

Maritha Schasfoort
Tel: 0570 - 652359

E-mail: zonnebloem@colmschate.info

Website: www.zonnebloem.nl

30-jarig bestaan van afdeling Groot Colmschate

In verband met het 30-jarig bestaan (2008) zijn vrijwilligsters druk bezig geweest met enkele ludieke acties.

De eerste actie i.v.m het 30-jarig bestaan van afdeling groot Colmschate

Op zaterdag 7 juni jl. 2008 heeft wethouder Berkelder samen met enkele Zonnebloem­dames en ondersteund door het Deventer Groenbedrijf 5 kilo zonnebloempitten gezaaid op een braak liggend terrein aan de hoek Holterweg / Oostriklaan in Deventer.
De zonnebloemen staan tussen de vlag en het voetpad en zijn momenteel (augustus 2008) ongeveer 30-50cm hoog).

Dit terrein ligt zo'n beetje in het hart van de Zonnebloemafdeling Groot Colmschate. Op initiatief van deze afdeling zijn de pitten gezaaid.


Resultaat van de eerste actie per September 2008

icon history -1

Wist U dat?

  • dorp Colmschate deel uitmaakt van wijk5
  • Colmschate een langere historie heeft dan Deventer!
  • Het mooiste plein van Colmschate het Veldpaperplein is
  • U ook deze lijst kunt laten groeien, stuur een mailtje

Foto Impressie's

Wij zijn momenteel bezig het archief te vullen met foto's. De lijst "recent" zal steeds korter worden.

 
Opname
Voorwaarden
Informatie voor Webmasters
...
Over ons
Disclaimer