Menu

Buurtschap de Bannink

Inleiding

Ten oosten van het dorp Colmschate, in de buurschap Essen, ligt het landgoed De Bannink. Het landgoed is 300 hectare groot en telt 8 boerderijen. Ongeveer eenderde van het landgoed bestaat uit bos en er zijn diverse waterpartijen en houtsingels. Het buurtschap De Bannink en Oxe samen is 805 hectare groot en telt 240 inwoners in 81 woningen. (bron: statistisch jaarboek 2007 van de gemeente Deventer)

De pacht­boerderijen en dienst­woningen zijn te herkennen aan de donkergroene luiken met verticale lichtgele strepen (laat zien ...). Het huidige huis De Bannink werd aan het eind van de 19de eeuws gebouwd. Het huis is goed zichtbaar vanaf de Holterweg zoals te zien is op de foto aan de rechterkant.

Met zijn vele paden en rijke natuur is het landgoed De Bannink een aanrader voor wie even wil genieten van rust en schoonheid, dit kan het beste te voet op de opengestelde paden welke gelegen zijn in de kern van het landgoed. Indien u de wandeling samen met uw trouwe viervoeter maakt denk er dan om dat loslopende honden de neospora-ziekte kunnen overbrengen, waardoor koeien hun ongeboren kalfjes kunnen verliezen.

Het huis De Bannink is bewoond en niet toegangkelijk.

Beheer van het Landgoed

Tussen de Schipbeek, het landgoed de Bannink en de Gooiersmars bestaat een ecologische verbindingstructuur.

Door in de zones tussen de landgoederen te zorgen voor verspreid liggende groene elementen, de zogenaamde stapstenen (natuurlijke oevers, poelen, knotbomen, bosjes, bloemrijke randen) wordt een betere uitwisseling van planten en dieren mogelijk. Indien deze zones niet ontwikkeld worden, kunnen diersoorten als das, eekhoorn en boommarter, maar ook vlinders en salamanders, niet van het ene leefgebied naar het andere komen en raken ze ge´soleerd van soortgenoten. De aanleg van natuurlijke oevers vormen samen met de dertig knotwilgen die in 2006 zijn aangeplant leveren een bijdrage aan het realiseren van een sterke ecologische verbindingstructuur.

Op het landgoed is een boswachter actief om een oogje in het zeil te houden. Helaas komt het te vaak voor dat afval in een sloot wordt gekieperd zoals afgedankte potaarde van een wietkwekerij of huisvuil in de berm van een landweggetje. Meld dit illegaal gestorte afval bij de milieupolitie, die zal vervolgens een poging doen de dader te achterhalen. Soms lukt dat via een aanwijzing in de hoop afval. Elke aanwijzing van uw kant zal welkom zijn, misschien heeft u de het kenteken van de dader?

Het landgoed de Bannink is ondergebracht in de Stichting Sandberg van Leuvenum. Hierdoor is de eenheid van het landgoed voor de toekomst zeker gesteld.

Bewoners Huis De Bannink

Na de afbraak van het oude huis De Bannink liet Rudolph Antonie Peter Sandberg (die daarvoor op Klein Essenburg te Hierden woonde) een nieuw landhuis bouwen naar ontwerp van de Deventer architect J.D. Gantvoort. Het huis gebouwd in neo-renaissancestijl, is nog steeds in het bezit van de familie en wordt thans verhuurd. Bij de bouw van het landhuis werd ook een gracht aangelegd. Bij het huis staat een koetshuis, dat nog veel elementen bevat uit de oude tijd. Het bood ruimte voor paarden en later voor het stallen van auto's. Rudolph Antonie Peter Sandberg was onder andere voorzitter van de KNAC. Zelf heeft hij nooit een auto bestuurd. Het landhuis is thans nog steeds bewoond.

Buurtschapsborden

Op initiatief van Plaatselijk Beland Colmschate (PBC) heeft de gemeente Deventer op 17 juni 2008 bij de buurschappen "de Snippeling" en "de Bannink" buurschapsborden geplaatst. De borden zijn onthult door Johan Bos en Jan Grotenhuis.


icon history -1

Wist U dat?

  • dorp Colmschate deel uitmaakt van wijk5
  • Colmschate een langere historie heeft dan Deventer!
  • Het mooiste plein van Colmschate het Veldpaperplein is
  • U ook deze lijst kunt laten groeien, stuur een mailtje

Foto Impressie's

Wij zijn momenteel bezig het archief te vullen met foto's. De lijst "recent" zal steeds korter worden.

 
Opname
Voorwaarden
Informatie voor Webmasters
...
Over ons
Disclaimer